Закінчила Полтавський сільськогосподарський технікум «З відзнакою» Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування і кадастр». Педагогічну освіту набула в Українській сільськогосподарській академії (педагогічний факультет) по спеціальності “Економіка сільського господарства”. У 1982 році була направлена на роботу в Полтавський сільськогосподарський технікум.

       Викладач дисциплін: Земельний кадастр, земельне право, держконтроль і моніторинг земель, регулювання земельних відносин, основи планування сільських поселень, основи законодавства про ліси, води і надра, геодезія, стандартизація і метрологія, історія земельних відносин, навчальні практики з геодезії і фотограмметрії. Керівник курсового і дипломного проектування.